تشخیص بزه سیاسی و تأثیر رویه دیوان عالی کشور بر آن در فرانسه

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مغان.

چکیده

 اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق‌آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمان سیاسی، از آزمونهای سخت دولتها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. بررسی تحولات تاریخی در این زمینه نشان می‌دهد که دولتها در طول تاریخ در تعیین سیاست کیفری واکنشی ـ از نظر میزان و نوع پاسخ کیفری و نیز تضمینات دادرسی ـ نسبت به مجرمان سیاسی برخورد متفاوتی داشته‌اند، علاوه بر این، در برخی از زمانها تمایل به استفاده از روشهای پیشگیرانه در برخورد با مجرمان سیاسی نیز قابل مشاهده می‌باشد. قانون جزای جدید فرانسه به مانند بسیاری از کشورها تعریف دقیقی از بزه سیاسی و خصوصیات آن ارائه نداده است. عدم تعریف تقنینی بزه سیاسی از مهمترین علل وجود بسیاری از ابهامات در آراء حقوقدانان و رویه قضائی فرانسه محسوب می‌شود. با این همه دیوان عالی کشور فرانسه در سالهای اخیر بر آن بوده است تا ابهامات موجود را شجاعانه بر طرف ساخته و خلأهای تقنینی را تا حدودی پُر کند. راهکاری که می‌تواند مورد توجه تمامی کشورهایی قرار گیرد که ابهامات تقنینی در زمینه تشخیص بزه سیاسی در آن کشورها، مجرمان مربوطه را از امتیازات ویژه ماهوی و شکلی محروم ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Criterion of Political Offence in French Law and Effect of Supreme Courts on It

نویسنده [English]

  • Seyed Mahmood Majidi
چکیده [English]

Taking a decision about a compassionate penal policy or the other way in the case of political criminal is one of the most difficult tests for governments in the field of making criminal law's internal and external (formal) disciplines. Examining historical changes demonstrates different positions and polices adopted by states in this concern. As many countries the new French penal law didn't show a complete definition of political crime  and its features .The lack of a legislative definition of the criminal act is one of the most important reasons for the existence of  many ambiguities in the lawyer's judgments and French judicial policy. Despite that, French Supreme Court has tried to eliminate these ambiguities and legislative methods bravely during recent years. These methods can be considered by all countries which their legislative ambiguities in defining the notion of political crime have deprived political offenders from certain formal and substantive legal privileges. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • French Law
  • Objective Standard
  • Political Criminal
  • Political Offence
  • Subjective Standard