تأثیر قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در قانونمداری رفتارهای اجتماعی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده حقوق شهردانش.

چکیده

سعادت اجتماع در گرو قانونمدار بودن رفتارهای افراد جامعه است. از طرفی میزان سازگاری رفتار افراد جامعه با قانون بر اساس درک صحیح آنها از بایدها و نبایدهای قانونی شکل می‌گیرد که خود حاصل آموزشهایی است که افراد در طول زندگی دریافت می‌کنند و آنها را پیوسته تمرین می‌کنند. در این مقاله نشان داده شده است که چگونه حوزه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و رفتارهای ترافیکی شهروندان می‌تواند با تأثیرات وسیع فرابخشی خود پایه‌های باور و التزام جامعه به قانون و در نتیجه سعادت کلی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در عین حال شاخصی از میزان ترقی و توسعه مدنیت هر جامعه‌ای محسوب گردد و در پیدایش علل ارتکاب جرایم نیز اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Traffic Regulations on Social Behaviors

نویسنده [English]

  • Vahid Eshtiagh
چکیده [English]

Main concern in this article is to discuss traffic regulations in a wider context. In this line of thought, considerable impact of the traffics regulations on social behaviors of the citizens, most notably their understanding and compliance with other laws and regulations has been highlighted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime
  • Crime Prevention
  • Criminology
  • Social behaviors
  • Traffic Accident
  • Traffic Regulations