پیوند قواعد بیمه‌ای و حقوق حوادث رانندگی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران.

چکیده

حقوق حاکم بر حوادث رانندگی با حقوق بیمه و قواعد آن مناسبات مشترک بسیار دارد. جبران خسارات ناشی از حوادث مذکور و کمک به بازسازی نیروی انسانی و بازگشت مصدومان به وضع سابق، از مهمترین اهداف مشترک آنها است. اشتراک در هدف، سبب ارتباط متقابل قواعد اصولی و فنی آنها می‌شود و برای تفسیری پیوسته از این قواعد و هماهنگ نمودن اصول آنها نباید یک‌سویه اقدام نمود. امروزه بیمه را با حادثه رانندگی و قواعد رانندگی را در ارتباط با بیمه تصور می‌نمایند. این پیوند بی‌دلیل نیست و سهم عظیم حوادث رانندگی و پوشش بیمه‌ای آنها که به صورت ملموس در زندگی مردم دخالت دارد، توجیه‌گر آن می‌باشد. بنابراین رسالت واقعی قواعد رانندگی و بیمه‌ای در آن است که علاوه بر پیشگیری از حوادث زیانبار، به نحوی عمل نمایند که در تعارض با هم نباشند. در این نوشتار بخشی از این هدف و عمده‌ترین وجوه رویه قضائی در پیوند بیمه و قواعد رانندگی مورد تحلیل مختصری قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Insurance and Traffic Law: A Connective Relationship

نویسنده [English]

  • Abdollah Khodabakhshi
چکیده [English]

There is a close connection between insurance and traffic law, injury compensation is one of the most significant and obvious one. Common goal of these two sets of norms is the main basis of the mutual normative relationship between these two systems. We must be, therefore, adopt a reconciling interpretative approach in understanding their norms and principles. Since the real aim of insurance and traffic rules is to prevent traffic accidents, they must act and understood in coexisting rather than conflicting way. The main focus of this article is to existing jurisprudence dealing with relation between insurance and traffic rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compulsory Insurance
  • Driver
  • Insurance
  • Liability Insurance
  • License Driving
  • Third Party
  • Traffic Accident