نگاهی به راهکارهای قانونی حمایت از عابر پیاده

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، وکیل پایه یک دادگستری.

چکیده

انقلاب صنعتی و یکی از پدیده‌های آن یعنی وسایل نقلیه موتوری، نقش بزرگی در تحول قواعد ناظر بر مسؤولیت مدنی داشته است. ضرورت جبران خسارات سنگین ناشی از حوادث مربوط به دستگاههای صنعتی و وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را برآن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسؤولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ابداع نمایند. خاستگاه این قواعد جدید همچون خود انقلاب صنعتی، اروپا بود ولی به مرور در سایر نقاط جهان نیز مورد پذیرش قرار گرفت. در کشور ما هم تحت تأثیر این نگرش جدید، ابتدا قانون بیمه اجباری شخص ثالث تدوین شد و در ادامه قوانین دیگری برای حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی از جمله عابران پیاده به تصویب رسید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی نه تنها این روند حمایتی متوقف شد بلکه با رویه‌ای که دادگاهها با استناد به قانون اخیر‌الذکر و قواعد فقهی در پیش گرفتند، در عمل قوانین قبلی نیز تا حدود زیادی تأثیر خود را از دست دادند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Overview of Legal Measures to Protect Pedestrians

نویسنده [English]

  • Gholam Reza Moini
چکیده [English]

Industrial revolution and development of different means of transport have played a significant role in evolution of civil liability regulations. To cope with particular requirements of the legal liability is the main reason for abandoning traditional regulations of tort, and thus adopting new regulations in this area. These new rules were first adopted by the European countries, and latter by others. Iran was heavily influenced by this new system, and compulsory third party accident insurance act was adopted first and then completed by some other acts for the protection of traffic events, including those involving pedestrians. However adoption of the Islamic Penal Code stopped this protecting process. Also role of judicial precedent and practice of the courts, to implement IPC, in dismantling previous Acts should not be ignored.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • Compulsory Third Party Accident Insurance Act
  • Islamic Penal Code
  • Means of Transport
  • Tort