جنایت غیر‌عمدی ناشی از تقصیر در رانندگی مطالعه‌ای در ماهیت جنائی و طبقه‌بندی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

سردبیر مجله حقوقی دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع).

چکیده

هرچند قانون مجازات اسلامی در بخشهای قصاص و دیات جنایات را به عمدی، شبه عمدی و خطایی تقسیم می‌کند، اما در لابه‌لای قانون با عناوین دیگری چون قتل غیرعمدی مواجه می‌شویم که در مقایسه با تقسیم یاد شده مبهم به نظر می‌آیند. جنایتهای غیرعمدی ناشی از تقصیر در رانندگی که در فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مذکور آمده‌اند از این دسته‌اند. نوشته حاضر با ریشه‌یابی این اصطلاح در قوانین پیشین و مقایسه نسبت آن با تقسیم سه‌گانه قانون مجازات اسلامی، جنایت ناشی از تقصیر در رانندگی را جرم مستقلی در عرض تقسیم یاد شده ندانسته و آن را به عنوان قتل در حکم شبه عمد شناسایی می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unintentional Homicide and Wounding Resulting from Driving Faults A Study about Its Criminal Nature and Classification

نویسنده [English]

  • Ghasem Mohammadi
چکیده [English]

Homocide and wounding have been classified into  three categories by Islamic Penal Code of Iran, however there is another type of unintentional homicide, resulting from driving faults in ch. 27 of the fifth part of the same Code, that seems ambiguous. By examining the term in the Iranian previous codes and comparing it with the above-mentioned classification, the article does not regard this type as a distinct category but recognizes it as one of same triple categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Driving Faults
  • Fault
  • Homicide
  • Islamic Penal Code of Iran
  • Negligence
  • Recklessness
  • Unintentional Homicide
  • Unintentional Wounding