نقدی بر قانون جدید ثبت اختراعات

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین الملل و پژوهشگر مسائل حقوق مالکیت فکری. نظرات ارائه شده در مقاله دیدگاههای شخصی نگارنده بوده و نظر وزارتخانه و یا سازمانی را منعکس نمی نماید.


عنوان مقاله [English]

A Critique of the Iranian Patents Act of 2008

نویسنده [English]

  • Hekmatullah Ghorbani