گرایش به پذیرش و توسعه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: واکنش واقع‌گرایانه به آثار توسعه

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده حقوق شهردانش

چکیده

 با پیشرفت جوامع و گسترده‌تر شدن روابط اجتماعی، اشخاص حقوقی نقش بیشتر و مؤثرتری در جامعه یافته و قلمرو فعالیت خود را روز به روز توسعه داده‌اند به گونه‌ای که انواع شخصیت حقوقی در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بشر در کنار اشخاص حقیقی به فعالیت مشغول هستند. یکی از آثار این دخالت رو به رشد اشخاص حقوقی، لزوم مسؤولیت‌پذیر ساختن آنهاست که متکی بر دلایلی قابل قبول و مسبوق به تجربه عملی در دیگر کشورهاست. مقاله حاضر، با بررسی این دلایل و ذکر تجارب خارجی در این زمینه، لزوم شناسایی عام مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مورد تأکید قرار داده، آن را واکنشی واقع‌گرایانه به آثار توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه دانسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tendency to Accept Corporations Criminal Liability, an Inevitable Realistic Response to the Effects Arising by Developing Economy

نویسنده [English]

  • Vahid Eshtiagh
چکیده [English]

In our days, corporations have dominated more economic and social activities. The idea of applying criminal law to corporate entities emerged in some developed countries as a response to the effects of development during last two centuries but particularly in two last decades. The present article studies the position of the criminal liability of corporations in Iran and corroborative and obstructive reasons and finally has considered it as a right and necessary reaction to the effects of the current economic, social, political and cultural development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rime
  • Criminal Liability
  • Corporation
  • Criminal Sanctions
  • Corporation Crimes