ابعاد حقوقی ـ اخلاقی همسانه‌سازی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر و مدرس دانشگاه.

چکیده

همسانه‌سازی به عنوان یک فنّاوری زیستی ابعاد حقوقی و اخلاقی گوناگونی دارد. برای آشنایی با این ابعاد، ابتدا برخی تعاریف مرتبط با همسانه‌سازی مطرح می‌شود. سپس وجوه مختلف استفاده از همسانه‌سازی در پژوهش، معالجه بیماران و همسانه‌سازی انسان بررسی می‌شوند تا مشخص شود که در چه مواردی همسانه‌سازی مجاز، در چه مواردی با رعایت تمام کنترلهای موجود قابل قبول و بالاخره در چه مواردی ممنوع تلقی شده است. در انتهای مقاله، پیشنهادهایی اجرائی برای قانونگذاری و تدوین اصول اخلاقی درباره همسانه‌سازی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal and Moral Aspects of Cloning

نویسنده [English]

  • Farhad Emam
چکیده [English]

Cloning as Biotechnology has many legal and ethical aspects. In studying the ethics of gene therapy, one should make a distinction between therapy on the somatic (non reproductive) cells and the germ (reproductive) cells of an individual. In the present article, definitions of cloning and its using in research and curing of diseases has been studied. This paper primarily deals with the legal and moral aspects of cloning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloning
  • Biotechnology
  • Gen Therapy
  • Reproductive Cloning
  • Law