کرامت بشری و شبیه‌سازی انسان

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

یکی از چالشهای اساسی شبیه‌سازی انسان تعارض آن با کرامت بشری به عنوان مبنای حقوق بشر عنوان شده است. با این حال به نظر می‌رسد که اگر شبیه‌سازی انسان در مقیاس وسیع یا به منظور سازگاری با خصوصیات ژنتیکی مغایر کرامت بشری باشد اما نمی‌توان شبیه‌سازی انسانی را به‌طور مطلق مغایر کرامت بشر دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Dignity and Reproductive Cloning

نویسنده [English]

  • Mohammad Musazadeh
چکیده [English]

One of the essential challenges of reproductive cloning is its contradiction with human dignity. These are two main questions; first, does the production or use of human embryos in research threaten human dignity? And second, might therapeutic cloning lead to a commercialization of human eggs or embryos? It appears that reproductive cloning is not contradiction with human dignity in any case and absolutely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human dignity
  • Reproductive Cloning
  • Cloning
  • Human rights