مبانی منع شبیه‌سازی انسان

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

در نگاه کلی، شبیه‌سازی به دو نوع شبیه‌سازی تولیدی یا شبیه‌سازی برای تولید مثل و شبیه‌سازی درمانی تقسیم‌بندی می‌شود. مشخص نبودن ابعاد علمی شبیه‌سازی، نوعی اجماع در مورد عدم امکان فعلی اجراء این فن برای تولید مثل انسان را موجب شده است. در این مقاله، پس از بیان کلی مفهوم شبیه‌سازی، به دلایل اخلاقی، فلسفی، اجتماعی و حقوقی ممنوعیت استفاده از این شیوه در مورد انسان ـ حتی در فرض حل ابهامات علمی ـ خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Bases for Prohibiting Human Reproductive Cloning

نویسنده [English]

  • Mostafa Elsan
چکیده [English]

At a general glance, cloning has divided to reproductive and therapeutic. Uncertainty in scientific aspects of cloning has induced a consensus in banning these techniques for reproduction of human being. In this paper, after a summary on the concept of cloning, ethical, philosophical, sociological and legal reasons for hypothesis of “Cloning Prohibition” has analyzed. Foundational supposition of this paper is: “stop cloning even if it is justified scientifically”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloning
  • Ethical Rules
  • Human rights
  • Public Policy
  • Society
  • culture