چالشهای شبیه‌سازی درمانی انسان

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 شبیه‌سازی انسان به معنای خاص، در سالهای اخیر موضوع مباحث جدی اندیشمندان قرار گرفته و نگرانی‌هایی را ایجاد نموده است. هر چند درباره شبیه‌سازی تولیدی تا حدود زیادی تکلیف روشن شده است و تمایل جهانی نسبت به منع آن شکل گرفته، اما درباره شبیه‌سازی درمانی و تحقیقاتی نتیجه مشخصی حاصل نشده است. در این مقاله سعی شده است تا دلایل اصلی مخالفت با این نوع شبیه‌سازی بررسی گردد و از آنجا که کانون مباحث مزبور، وضعیت حقوقی جنین است به این موضوع توجه ویژه‌ای شده و تلاش کرده‌ایم تا با توجه به مبانی حقوق ایران تحلیل درستی نسبت به آن ارائه دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Therapeutic Cloning

نویسنده [English]

  • Habib-ollah Rahimi
چکیده [English]

Although in many countries and international instrument reproductive cloning is prohibited, recent advances in stem-cell research hold promise for therapeutic uses. If stem-cell research were allowed to develop further, advances in this field could ensure of numerous human diseases. It appears that therapeutic cloning can be justified in Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloning
  • Reproductive Cloning
  • Therapeutic Cloning
  • Islamic Law
  • Iranian Law