سیاست جنائی سازمان ملل در قبال شبیه‌سازی انسان

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 شبیه‌سازی انسان پدیده‌ای نوین در جامعه انسانی است که به واسطه قابلیتهای آن و برآیندهای مثبت و منفی آن در گستره اجتماع موجب واکنشهای گونه گون در عرصه‌های مختلف علوم بشری شده است. علوم جنائی بین‌المللی به منزله اهرم وزین سیاست جنائی بین‌المللی که حافظ نظم و پاسدار ارزشهای اخلاقی، دینی و اجتماعی جامعه انسانی در گستره بین‌المللی است در قبال هر پدیده‌ نوین انسانی به اتخاذ پاسخی مناسب آن اهتمام می‌ورزد. در این راستا، پدیدة شبیه‌سازی، اندیشمندان و متفکران علوم مختلف و بازیگران اجتماع بشری را به پاسخ و واکنش واداشته است. در این نوشتار به سیاست جنائی بین‌المللی (با محوریت سازمان ملل متحد) در قبال این پدیده به عنوان واقعه‌ای مجرمانه(جنایت) پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

UN Criminal Policy against Human Cloning: Preliminary Considerations

نویسنده [English]

  • Mohammad Ja'far Saed
چکیده [English]

Cloning is a modern and complex phenomenon resulting in growth of science and technology, in particular, growth of genetic science, which   has faced the human society to hope and fear wave by its consequences, especially, thought of its implementing about human being. This new phenomenon which has given in the human world to two goals, reproductive and therapeutic, has promoted the thinkers and experts in various sciences to take some measures against it. In this essay, it is considered to international criminal policy (by focusing on United Nations) against it as a criminal phenomenon (crime).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloning
  • Reproductive Cloning
  • Therapeutic Cloning
  • Embryo splitting
  • Criminalization
  • Criminal policy