تعریف‌ و توصیف‌ جنایت‌ ژنوسید در پرتو رویه قضائی دادگاههای کیفری‌ بین‌المللی‌ برای‌ رواندا و یوگسلاوی‌ سابق

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه پاریس 2

چکیده

کنوانسیون 1948 در مورد پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید که حمایت از موجودیت گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی را هدف اصلی خود قرار داد به احصاء شماری از اعمالی پرداخت که به قصد از بین بردن جزئی یا کامل آن گروهها ارتکاب می‌یابد. با وجود اینکه با امضاء کنوانسیون 1948 باب ارتکاب چنین جنایتی مسدود نگشت ولی تا اوایل دهه 1990 دادگاههای بین‌المللی این فرصت را نیافتند که ضمن به مجازات رساندن مرتکبان، عناصر این جنایت بین‌المللی را در رویه قضائی خود نمایان ساخته و گرد ابهام از چهره آن بزدایند. موضوع این مقاله تبیین مفهوم و عناصر جنایت ژنوسید در رویه قضائی دادگاههای کیفری بین‌المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defining genocide in the light of ICTY and ICTR decisions

نویسنده [English]

  • Hadi Azari
چکیده [English]

The international Convention on the prevention and suppression of the crime of genocide (1948) has enumerated some activities realized in order to destroy, partly or wholly, national, tribal, racial or ethnical groups. The aim has been to protect the existence of these groups. Although the crime of genocide has not been eradicated, it was in the 1990s that the international criminal tribunals found the opportunity to clarify the elements of this crime. The present article shows the definition of the genocide in the light of the decisions of ITCY and ITCR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genocide
  • International Crime
  • international tribunals
  • ITCY
  • ITCR