وقف سهام شرکتها: امکان حقوقی و ضرورت اجتماعی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

رئیس پژوهشکده حقوقی شهر دانش

چکیده

وقف در اموالی جاری است که دارای شرایطی باشند از جمله آنکه انتفاع از آن اموال با بقای عین آنها ممکن باشد. در این مقاله با بررسی ماهیت سهام شرکتها از یکسو، و بررسی دلایل فقهی و مواد قانونی از سوی دیگر امکان وقف سهام شرکتهای سهامی بررسی شده است و صحت وقف سهام در فقه امامیه و حقوق ایران نتیجه‌گیری شده است. برخی از احکام ناشی از وقف سهام نیز بررسی شده است از جمله آنکه وقف سهام شرکت به اموال و دارایی شرکت مادام که فعال است سرایت ندارد. ضرورت ترویج وقف سهام به دلیل نقش مهم آن در رونق اقتصادی کشور و نیز بررسی تأثیر مثبت وقف خاص سهام در دوام و توسعه بنگاههای اقتصادی کشور نیز مورد توجه مقاله قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Endowment of Company's Shares: Its Legal Possibility and Social Necessity

نویسنده [English]

  • Vahid Eshtiagh
چکیده [English]

An endowment consists the surrender of a property and devotion of its profits to some purpose. Accordingly it is permissible to endow only such property as can be exploited without detriment to it's existence, whether it be movable, held in undivided shares or divided up.
On the other hand "Share" is the interest of a share holder in the company measured by a sum of money for the purpose of liability in the first place and of interest in the second.
An important question arises whether it is legally permissible to endow company's shares. Legal possibility and social necessity of endowment of company's shares are examined in this article in the light of Iranian civil and commercial codes and Islamic doctrines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • endowment
  • Shares
  • Nature of shares
  • Companies
  • civil code
  • Commercial Code
  • Iranian Law