آزادی بیان و هتک حرمت ادیان و پیامبران در اروپا از منظر حقوق بشر

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

چکیده

آزادی بیان یک حق بنیادین بشری است که با رشد و پیشرفت جامعه و تعالی انسان در ارتباط است. اما حقی است که در زمره حقوق انتخابی قرار دارد و علاوه بر این یک حق اجتماعی است. لذا بر مبنای همین خصایص، اجرای آن با حدود و ثغوری مواجه است که رعایت حقوق دیگران، منع توهین به حیثیت و آبروی افراد و یا نظم عمومی و... از جمله آنهاست. باید اضافه شود که این حق مدنی و سیاسی با مفاهیم و آرمانهای دیگری همچون صلح و امنیت، بردباری و ممنوعیت تبعیض نژادی هم ارتباط پیدا می‌کند. بررسی حق بر آزادی بیان به بهانه اقدام روزنامه دانمارکی در چاپ کاریکاتورهای توهین‌آمیز به پیامبر اسلام (ص) در تاریخ 30 سپتامبر 2005، همچنین نمایش فیلم ویدئویی کاریکارتورها در تلویزیون دانمارک در اکتبر 2006 از زوایای مختلف حقوق بشر می‌تواند بخشی از شرایط و حد و مرزهای اعمال این حق را بیان کند. ضمن اینکه نقطه نظرات دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در بررسی پرونده‌های ارجاع شده ذیل ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد استناد قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Freedom of Expression and Violation of Respect for Religions and Prophets in the Europe from Human Rights Perspective

نویسنده [English]

  • Tayebeh Asadi
چکیده [English]

Freedom of Expression as a fundamental Right is underlying society development and human promotion. Moreover this freedom is a social right. Then on this character protection of others, prevention of blasphemy, public order, are some barriers on its implementation. It should be noted that the freedom of expression is a civil and political right then it is related to other conceptions and goals for example peace, security, tolerance and prevention of racial discrimination.
Examination of freedom of expression with regard to Jillandsposten Newspaper act in printing some cartoons and showing the cartoon’s film on Danish TV that have been degraded Islamic symbols is one of the basic issues in this article. The examination of this case study with regard to European Court of Human Rights approach could be so effective in explanation of some detailed barriers and conditions of the implementation of the freedom of expression. It should not be forgotten that the best way for a right guarantee is judicial guarantee that has established long side with it. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human rights
  • Freedom of Expression
  • Respect for Religions
  • Public Order
  • European Court of Human Rights
  • Islamic Symbols