قاچاق کالا و ارز از دیدگاه‌ حقوق کیفری‌ ایران‌ با تکیه‌ بر مصوبه‌ سال‌ 1374 مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

قاچاق در کلیه‌ اشکال‌ آن‌، اعم‌ از کالا، ارز، مواد مخدر، اشیاء عتیقه‌ و انسان‌، بیشتر جنبه‌ اقتصادی‌ دارد و باید آن‌ را یک‌ پدیده‌ و موضوع‌ اقتصادی‌ تلقی‌ کرد. وجه‌ این‌ تلقی‌ آن‌ است‌ که‌ قاچاق به‌ منظور کسب‌ سود و درآمد صورت‌ می‌گیرد. این‌ موضوع‌ اقتصادی‌ دارای‌ ابعاد و آثار مختلفی‌ می‌باشد که‌ برای‌ نمونه‌ می‌توان‌ به‌ آثار اجتماعی‌ و حقوقی‌ اشاره‌ کرد. از جمله‌ آثار اجتماعی‌ آن‌ که‌ بیشتر رنگ‌ و بوی‌ اقتصادی‌ هم‌ دارد می‌توان‌ به‌ بیکاری‌ افراد در جامعه‌ اشاره‌ کرد. و در این‌ مقاله‌ ابعاد حقوقی‌ آن‌ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Smuggling of Goods and Currency in the Iranian Penal Law

نویسنده [English]

  • Mansoor Rahmdel
چکیده [English]

Smuggling in its all forms, either goods, currency, narcotic drugs, antiques or humankind, is more an economical phenomenon, so, it could be regarded as an economic phenomenon. The reason is that, it aims the benefit. This economic point has different aspects and effects, which inter alias we can note legal and social aspects. One of the social effects, which contain economic points, is unemployment. In addition to social and economic effects, it contains some legal points, which will be explained in details.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smuggling
  • Iranian Penal Law
  • Criminal Liability
  • Currency
  • Criminal Sanctions