صلاحیتها و مجازاتها در دادگاه عالی کیفری عراق: از تأسیس دادگاه تا اعدام صدام

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران

چکیده

آرزوی دیرینه بسیاری از ستمدیدگان و قربانیان جنایات رژیم سابق عراق برای به محاکمه کشیده شدن صدام حسین رئیس جمهور مخلوع آن و همدستان وی با تصویب اساسنامه دادگاه ویژه‌ای به همین منظور در تاریخ دهم دسامبر 2003 جامه عمل به خود پوشید. بررسی صلاحیتها و مجازاتهای این دادگاه که موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد، نشان دهنده این است که کاستیها و محدودیتهایی در این زمینه مانع رسیدگی این دادگاه به همه جنایات منتسب به متهمان و صدور حکم به پرداخت غرامت ناشی از جنگ به ایران است. با وجود ابهاماتی که در مورد امکان یا عدم امکان صدور حکم به اعدام در این دادگاه وجود داشت، دادگاه با صدور حکم اعدام مهمترین متهم خود و اجرای سریع آن به ابهامات موجود در این زمینه پایان داد، اما ابهامات بیشتری را در مورد ابعاد همه جنایات منتسب به متهمان در اذهان حق‌طلبان جهان ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisdiction and Sentences in Iraqi High Criminal Court: From the Establishment of the Tribunal to the Execution of Saddam

نویسنده [English]

  • Maedeh Mirshams Shahshahani
چکیده [English]

The establishment of an special tribunal by enacting its statute, in order to try Saddam Hussein and his co-defendants, was the dream of all the victims of former Ba'ath Regime crimes that in December 10, 2003 came true.
Studying the jurisdiction and sentences of this tribunal, named Iraqi High Criminal Court, which is the subject-matter of this article, shows that as a result of some limitations in the statute, the tribunal is not authorized to try all the attributed crimes. Furthermore, the statute does not prescribe the payment of the payoffs resulting from the war against Iran.
Announcing the death sentence by the Iraqi High Criminal Court and its quick execution, settled all the discussions about the possibility of holding the death penalty by this court but it caused a number of ambiguities about the different aspects of the crimes attributed to Saddam as the most important defendant of the Court.
Keywords: Jurisdiction, Sentence, Iraqi High Criminal Court, Saddam, Ba'ath Regime.
 
 
Value Added Tax (VAT) and Tax Fairness
 
Seyed Aziz Masoomi
 
Taxation has a life as long as the human civilization. Tax has been used as a tool for society development and it is now seen as a fee for residence in developed countries. Human civilization development has resulted in taxation division to various parts among which VAT is attached more importance for its fairness. To reveal the importance of VAT, it should be said that it is now used a tool for fairness in more than 12 countries, 4.000.000.000 persons (70% of the world population) now live in the countries which have VAT. VAT revenue for the government is annually $18 trillions. This paper dealt with VAT nature and then explains it as a toll for tax fairness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tax
  • Value Added Tax
  • Tax Fairness
  • Revenue
  • Iranian Taxation Law
  • Direct Tax
  • Indirect Tax