پیشگیری‌ از مالیات‌ مضاعف‌ در حقوق مالیاتی‌ ایران‌

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس وزارت امور خارجه و کارشناس ارشد حقوق عمومی

چکیده

 یکی‌ از عللی‌ که‌ موجب‌ تمایل‌ شرکتهای‌ خارجی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در کشورهای‌ دیگر می‌شود وضعیت‌ مالیاتی‌ آن‌ مناطق‌ است‌. با توجه‌ به‌ این‌ موضوع‌ بسیاری‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ در سالهای‌ اخیر جهت‌ جذب‌ سرمایه‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ تأسیس‌ نموده‌اند. از سوی‌ دیگر در مناطقی‌ که‌ سرمایه‌گذار خارجی‌ مشمول‌ مالیات‌ می‌باشد تدابیری‌ اندیشیده‌ شده‌ است‌ تا این‌ اشخاص‌ با توجه‌ به‌ مالیاتی‌ که‌ باید به‌ کشور خود بدهند از شمول‌ مالیات‌ در کشور سرمایه‌پذیر بخشوده‌ شوند. با این‌ وصف‌ سرمایه‌گذاران‌ از پرداخت‌ مالیات‌ مضاعف‌ بر درآمد خود معاف‌ می‌شوند. به‌ این‌ ترتیب‌ رقابت‌ شدیدی‌ برای‌ جذب‌ سرمایه‌ خارجی‌ بین‌ کشورهای‌ جهان‌ برقرار است‌ و هر کدام‌ از این‌ کشورها تلاش‌ می‌کنند تا با ارائه‌ تسهیلات‌ بیشتر این‌ سرمایه‌ها را به‌ سمت‌ خود جذب‌ کنند. در حقوق بین‌الملل‌ مالیاتی‌ ایران‌ نیز که‌ شامل‌ قوانین‌ مالیاتی‌ و قراردادهای‌ اجتناب‌ از مالیات‌ مضاعف‌ ایران‌ می‌شود در این‌ زمینه‌ تدابیری‌ اندیشیده‌ شده‌ است‌. در این‌ نوشتار بخشهایی‌ از قانون‌ مالیاتهای‌ مستقیم‌ (ق.م‌.م.‌) در خصوص‌ بخشودگی‌ از این‌ نوع‌ مالیات‌ و دو قرارداد اجتناب‌ از مالیات‌ مضاعف‌ ایران‌ با کشورهای‌ آلمان‌ و فرانسه‌ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Avoidance of Double Taxation in Iranian Law

نویسنده [English]

  • Mohsen Babakhani
چکیده [English]

Double taxation as an obstacle against foreign investment is seen in Iranian taxation law.
There are some solutions to avoid this taxation in due course against the principal of justice taxation in Iranian law. Iran has signed some treaties with other countries regarding Avoidance of Double Taxation.
In this article the author reviewed certain aspects of avoiding Double taxation in Iranian code and international treaties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Double Taxation
  • Foreign Investment
  • Iranian Taxation Law
  • Avoidance of Double Taxation
  • Justice Taxation