آئین دادرسی مالیاتی در ایران (ساختار، اصول راهبردی، مشکلات و موانع)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در فرآیند وصول مالیات، وقوع اختلاف بین مؤدی و مقام مالیاتی، امری محتمل و کاملاً طبیعی است. مراجع مختلفی در حل اختلاف مالیاتی وجود دارند که مجزا از دادگاههای عمومی هستند. در اختلاف مالیاتی سعی بر آنست پیش از آنکه موضوع اختلاف به دادرسیهای طولانی بیانجامد ابتدا طی تشریفات اداری حلّ شود وگرنه به اولین مرجع حل اختلاف یعنی هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود. پس از این مرحله مراجعی مانند شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری وجود دارند که رسیدگی شکلی می‌نمایند. اگرچه هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی مراحل دادرسی مالیاتی و قوانین موضوعه آن از جهت زمانی می‌باشد اما در کنار آن سعی شده اصول یک دادرسی کارآمد و موانع و مشکلات آن آورده شود و جایگاه مقررات ایران در رابطه با این اصول بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tax Procedure in Iran (Structure, Strategic Principles, Problems and Difficulties)

نویسندگان [English]

  • Ali Tazikinezhad 1
  • Jaffar Shafiee Sardasht 2
1
2
چکیده [English]

In the taxation process occurrence of dispute between tax-payer and tax authority is something probable and quite natural. There are some references for tax dispute settlements, other than public courts. In tax dispute usually it is tried to settle the disputes through administrative formalities, otherwise they are referred to the first reference available, and that is "Tax Dispute Settlement Board". After this stage, there are some other references such as "High Council of Taxation" and "Administrative Justice Court" that deal with it on technicalities. Although the main purpose of this study is to shed light on different stages of tax trial and statutes in chronological order, it has been tried, also, to have an eye on the principles of efficient trial and their problems, in the margin. Also the status of Iranian regulations in this regard has been elaborated on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administration of Tax Affairs
  • Tax Dispute Settlement Board
  • High Council of Taxation
  • Administrative Justice Court
  • Principles of Tax Procedure