مبارزه کیفری با تقلب مالیاتی در حقوق فرانسه

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

فرانسه به عنوان کشوری که دارای نظام جامعی در زمینه مالیاتها بوده و به میزان بسیار وسیعی متکی به درآمدهای مالیاتی است، ناگزیر است که برای جلوگیری از تقلب مؤدیان و تضمین تحقق این منبع مهم درآمد سالانه خود، مبادرت به وضع قوانین و مقررات لازم در این زمینه نماید. مقاله حاضر، با بررسی جرائم مالیاتی و وجوه تمایز آئین رسیدگی به آنها، نشان می‌دهد که چگونه قانونگذار فرانسوی در این راستا حتی از ابزارهای حقوق کیفری بهره جسته و با مجازاتهایی گاه شدید، به مقابله با آنها پرداخته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Offences in the matter of taxation in French law

نویسندگان [English]

  • Jean Pradel
  • Michel Danti-Juan
  • Ali Khaleghi
چکیده [English]

As a country having an exhaustive system in the matter of taxation and relying considerably on its revenues, France has necessarily enacted laws and regulations in order to provide frauds and to realize these revenues. This article examines the offences and the particularity of the procedure in the matter of taxation and intends to show how the French legislator combats frauds with the penal sanctions.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • tax
  • Fraud
  • Criminal law
  • French Law