تشکیل‌ قرارداد در فضای‌ سایبر

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پیدایش‌ و رواج‌ اینترنت‌ و فناوری‌ اطلاعات‌ در دهه‌های‌ پایانی‌ قرن‌ بیستم‌ باعث‌ ایجاد فضایی‌ مجازی‌ گردیده‌ است‌ که‌ از آن‌ با عنوان‌ «فضای‌ سایبر» یاد می‌شود. این‌ فضای‌ مجازی‌ بسیاری‌ از مفاهیم‌ سنتی‌ حقوق خصوصی‌ را به‌ چالش‌ کشیده‌ است‌؛ مفاهیمی‌ از قبیل‌ اقامتگاه‌، قصد و رضای‌ طرفین‌ قرارداد، تسلیم‌ و تسلم‌ موضوع‌ عقد و... در زمره‌ مفاهیمی‌ است‌ که‌ نیازمند تعریفی‌ دوباره‌ است‌. در این‌ مقاله‌ کوشش‌ شده‌ است‌ تا شیوه‌های‌ تشکیل‌ قرارداد در محیط‌ اینترنت‌ و نحوه‌ تعیین‌ زمان‌ و مکان‌ تشکیل‌ این‌ قراردادها بررسی‌ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation of Contract at Cyberspace

نویسنده [English]

  • Mashaallah Bana Niasari
چکیده [English]

The advent and common usage of Internet in the latest decades of 20th century has made a virtual space, which is known as Cyberspace. This virtual space have challenged many traditional concepts of private law; The concepts such as domicile, consent and intention to create legal relations, delivery and take delivery of subject matter of contract and so on are required to redefinition. This article is trying to consider methods of contracting at cyberspace and review the manner of determining of time and place of such contracts.