ممنوعیت‌ حجاب‌ اسلامی‌ در اروپا از نظر موازین‌ حقوق بشر

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

مسأله‌ نمایش‌ سمبلهای‌ مذهبی‌ در سالهای‌ اخیر در اروپا جنجال‌برانگیز بوده‌ است‌. البته‌ بحثها عمدتاً بر حجاب‌ اسلامی‌ متمرکز بوده‌ و اینکه‌ آیا زنان‌ حق‌ دارند در مکانهای‌ آموزشی‌ از روسری‌ استفاده‌ نمایند. به‌ اعتقاد نهادهای‌ قضائی‌ یا شبه‌ قضائی‌ بین‌المللی‌ از لحاظ‌ قواعد حقوق بشری‌، نمایش‌ سمبلهای‌ مذهبی‌ یک‌ نوع‌ ابراز مذهب‌ یا عقیده‌ است‌ که‌ در چارچوب‌ ماده‌ 18 میثاق حقوق مدنی‌ و سیاسی‌ و ماده‌ 9 کنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق بشر قابل‌ محدود شدن‌ می‌باشد. به‌ نظر می‌رسد که‌ نهادهای‌ نظارتی‌ حقوق بشر نباید صرفاً بر رعایت‌ شرایط‌ اعمال‌ محدودیتها مندرج‌ در مواد مذکور تأکید داشته‌ باشند، چرا که‌ با اعمال‌ این‌ محدودیتها ممکن‌ است‌ حقوق بشری‌ غیر از آزادی‌ مذهب‌ یا عقیده‌ در معرض‌ خطر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prohibition of Islamic Headscarf in Europe from Human Rights Law Perspective

نویسنده [English]

  • Mahdi Haddadi
چکیده [English]

The question of religious symbols has been widely discussed on the last years in Europe. In the last few years, discussions have mainly focused on the Islamic headscarf and whether women should be allowed to wear them in education places. From a human rights law perspective, international judicial or quasi-judicial bodies have considered that the display of religious symbols is a "manifestation" of religion or belief falling within article 18 (3) of ICCPR and article 9 (2) of ECHR and therefore susceptible of limitation. International human rights bodies not only have to be considered requires of articles 18 and 9, but also take into account the other human rights aspects that may be at stake in the situation concerned. Reparation for Damages Caused to Iran by Illegal Attacks of USA to Oil Platforms.