بررسی‌ قانون‌ بازار اوراق بهادار مصوب‌ 1384 و تأثیرات‌ آن‌ بر بازار سرمایه‌ ایران

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این‌ مقاله‌ که‌ به‌ دنبال‌ تصویب‌ قانون‌ بازار اوراق بهادار مصوب‌ 1384 تدوین‌ شده‌ است‌، در نظر است‌ تا تحولات‌ بازار سرمایه‌ ایران‌ از حیث‌ ساختار حقوقی‌، پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ و در مقایسه‌ با قانون‌ تشکیل‌ بورس‌ اوراق بهادار مصوب‌ 1345 بررسی‌ شود. از اینرو با مقایسه‌ بین‌ دو قانون‌ نقاط‌ قوت‌ قانون‌ جدید و تحولات‌ ایجاد شده‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ مورد بررسی‌ و احصاء قرار گرفته‌ است‌. در بخش‌ دیگری‌ از این‌ مقاله‌ به‌ ابهامات‌ موجود و برخی‌ از نارسایی‌ها از جمله‌ در مورد مقررات‌ و ضوابط‌ حاکم‌ بر بورسهای‌ کالایی‌ و امکان‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در بازار سرمایه‌ پرداخته‌ شده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of Securities and Stock Exchange Act (2005) and It's Effects on Iranian Capital Market

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Oloumi Yazdi
چکیده [English]

This paper is intended to look at the changes made in the legal structure of the Iranian capital market, due to the new legislation on securities and stock exchange enacted in late 2005 in the Islamic Republic of Iran, to replace the law with almost a similar title, but enacted some 40 years ago. Hence, it will take a comparative approach between these two laws to exhibit advantages and innovations of the new Act, as well as its ambiguities and gaps. The new law is a step forward to a professional, transparent, and self regulated capital market. However, some issues are not clearly dealt with in this Act, such as legal structure of the "funds" and "shares basket". Moreover, the stand of foreign investment in this market and the protections that may receive are not clear enough.