موافقتنامه‌ راجع‌ به‌ اقدامات‌ سرمایه‌گذاری‌ مرتبط‌ با تجارت‌ (موافقتنامه‌ تریمز) و آثار حقوقی‌ الحاق ایران‌ به‌ آن‌

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران و عضو گروه حقوق اقتصادی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بارزرگانی

چکیده

موافقتنامه‌ راجع‌ به‌ اقدامات‌ سرمایه‌گذاری‌ مرتبط‌ با تجارت‌ یا موافقتنامه‌ تریمز، به‌ عنوان‌ یکی‌ از موافقتنامه‌های‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، کشورهای‌ عضو را مکلف‌ ساخته‌ است‌ که‌ پس‌ از ورود سرمایه‌های‌ خارجی‌ به‌ کشور، از اعمال‌ اقدامات‌ حقوقی‌، اداری‌ و یا اقتصادی‌ای‌ که‌ باعث‌ ایجاد محدودیت‌ برای‌ سرمایه‌گذار خارجی‌ و اعطای‌ نفعی‌ خاص‌ به‌ سرمایه‌گذار داخلی‌ می‌شود، خودداری‌ نماید. از اینرو کشورهای‌ عضو این‌ سازمان‌ نمی‌توانند سرمایه‌گذار خارجی‌ را مجبور نمایند که‌ بخشی‌ از نیروی‌ کار یا تجهیزات‌ داخلی‌ مورد نیاز خود را از بخش‌ داخلی‌ تأمین‌ نماید و یا برای‌ صادرات‌ و واردات‌ سرمایه‌گذار، محدودیت‌ مقداری‌ ایجاد کنند.
در نظام‌ حقوقی‌ ایران‌، مقررات‌ بسیاری‌ وجود دارد که‌ با اصول‌ و مقررات‌ تریمز مغایرت‌ آشکار داشته‌ و قانونگذار ما ملزم‌ است‌ که‌ در مسیر الحاق ایران‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، این‌ دسته‌ مقررات‌ مغایر را حذف‌ یا اصلاح‌ نماید.
 در این‌ مقاله‌ کوشیده‌ایم‌ که‌ پس‌ از تبیین‌ مفاد تریمز، اشاره‌ای‌ به‌ برخی‌ قوانین‌ مغایر ایران‌ نموده‌ و راهکار مناسب‌ را به‌ قانونگذار ارائه‌ کنیم‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Trade Related Investment Measures Agreement (TRIMs) and Legal Effects of Iran Accession to it

نویسنده [English]

  • Mohsen Sadeghi
چکیده [English]

Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) as one of the WTO Agreements, prevents the member states from the restrictive legal, administrative and economic measures against foreign investors and from giving special advantages to domestic investors after entrance of foreign invests. Therefore, WTO members cannot bind foreign investors to provide a part of their labor force and equipment from domestic section. In addition, they cannot provide quantitative restrictions on export and import. In Iranian legal system, there are many regulations contrary to principles and rules of TRIMs; therefore, the legislator must eliminate or amend these regulations for accession to WTO. In this article, we study TRIMs principles, contrastable regulations of Iranian Law and suitable solutions.