ابعاد حقوقی‌ انتقال‌ فناوری‌ از طریق‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

قراردادهای‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ یکی‌ از شیوه‌های‌ عمده‌ جذب‌ فناوری‌ به‌ شمار می‌آیند. بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که‌ جز در صورت‌ خرید مستقیم‌ فناوری‌ خارجی‌ و حقوق مالکیت‌ معنوی‌ راجع‌ به‌ آن‌، دولتهای‌ سرمایه‌گذار ترجیح‌ می‌دهند تا با سرمایه‌گذاری‌ مالی‌ و فنی‌ در کشورهای‌ خواهان‌ توسعه‌، به‌ سود بیشتر، کنترل‌ منابع‌ اقتصادی‌ و نفوذ سیاسی‌ دست‌ یابند. از نگاه‌ دیگر، برای‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، جمع‌ میان‌ سرمایه‌ و فناوری‌ خارجی‌ در ضمن‌ یک‌ قرارداد، فرصت‌ مغتنمی‌ جهت‌ پیشرفت‌ محسوب‌ می‌گردد؛ مشروط‌ بر اینکه‌ انتخاب‌ شیوه‌ انتقال‌ فناوری‌ با توجه‌ دقیق‌ به‌ نیازها، مقتضیات‌ و آینده‌ اقتصادی‌ کشور انجام‌ گیرد. در این‌ مقاله‌ پس‌ از بررسی‌ رابطه‌ میان‌ سرمایه‌گذاری‌ و انتقال‌ فناوری‌ و انواع‌ روشهای‌ آن‌، به‌ تحلیل‌ محدودیتها و موانع‌ انتقال‌ فناوری‌ از طریق‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ (از جمله‌ ایران‌) و ارائه‌ راهکار خواهیم‌ پرداخت‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Aspects of Transferring Technology via Foreign Investment

نویسنده [English]

  • Mostafa Elsan
چکیده [English]

Foreign investment contracts are prevalent methods for transfer of technologies. Unless in the case of direct purchasing of foreign technology and its intellectual property rights, developed States have preferred financial and technical investing for excessive profits, economic control and political influence. In other perspective, for developing countries, linking between foreign investments likewise technologies in one contract is exclusive available chance for improvement, which provided to drafting technology transfer mechanisms with consideration to potencies of national economy and a sustainable plan for future of national and international business. In this paper, after analyzing the relationships between investment and technology transfer, limitations and restrictions of technology transfer via investment has discussed, too. Foreign Investment in Context of B.O.T. Contracts and the Iranian Foreign Investment Promotion and Protection Act.