نظارت‌ جهانی‌ بر اجرای‌ حقوق بشر: از کمیسیون‌ تا شورای‌ حقوق بشر سازمان‌ ملل‌ متحد

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش


عنوان مقاله [English]

Universal Monitoring on Compliance with Human Rights: From UN Human Rights Commission to Council of Human Rights

نویسنده [English]

  • Seyed Ghasem Zamani