قانون‌ تجارت‌ ایران‌ در گردونه‌ تحول‌: بررسی‌ اصلاح‌ مقررات‌ شرکتهای‌ تجاری‌

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و مجری طرح تدوین مقررات بخش شرکتهای تجاری در بازبینی قانون تجارت.

چکیده

 اصلاح‌ قانون‌ تجارت‌ بویژه‌ در بخش‌ مربوط‌ به‌ شرکتهای‌ تجاری‌ از دغدغه‌های‌ جامعه‌ حقوقی‌ و صاحبان‌ تجارت‌ بوده‌است‌. با دگرگونیهای‌ غیرقابل‌ اجتناب‌ در این‌ حوزه‌ در سایر کشورها و حرکت‌ جامعه‌ اروپایی‌ به‌ سوی‌ یکسان‌سازی‌ مقررات‌ حقوق شرکتها از طریق‌ دستورالعمهای‌ الزام‌آور برای‌ دولتهای‌ عضو، تحول‌ این‌ بخش‌ از حقوق سرعت‌ بیشتری‌ یافته‌ است‌. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ نظام‌ حقوقی‌ ایران‌ طی‌ چندین‌ دهه‌ شاهد هیچگونه‌ پیشرفتی‌ در این‌ خصوص‌ نبوده‌است‌. تصمیم‌ دولت‌ در توجه‌ به‌ این‌ ضرورت‌ با محوریت‌ شرکتهای‌ تجاری‌، گامی‌ بلند در تحقق‌ این‌ هدف‌ به‌ شمار می‌رود. انجام‌ این‌ مهم‌ که‌ با بهره‌گیری‌ از همه‌ شیوه‌های‌ علمی‌ ـ پژوهشی‌ رسمی‌ صورت‌ پذیرفت‌، سرانجام‌ در قالب‌ لایحه‌ قانونی‌ دولت‌ تهیه‌ و به‌ مجلس‌ تسلیم‌ شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commercial Code of Iran in the Process of Revision

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Pasban
چکیده [English]

The amendment of the commercial code particularly companies regulations, has been a concern of the legal as well as business communities. With inevitable developments in this field in other countries and the EU Community's trend towards a unified company law through mandatory directives for the member States, the development in this regard has been intensified. This is the case while the Iranian legal system has not witnessed any move in the same line. The cabinet's decision to take this necessity into account focussing on the companies, is regarded as a crucial step to implement that objective. This important decision which was accomplished based on all established scientific- research methodologies, finally in the form the cabinet Bill went to the Parliament.