جایگاه‌ موازین‌ بین‌المللی‌ حقوق بشر در مبارزه‌ با تروریسم

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

چکیده

دیر زمانی‌ است‌ که‌ تروریسم‌، و به‌ تبع‌ آن‌ مقابله‌ با تروریسم‌، مرزهای‌ ملی‌ را در نوردیده‌ است‌. با این‌ حال‌، وقایع‌ تروریستی‌ 11 سپتامبر 2001 باعث‌ شد که‌ اقدامات‌ ضد تروریستی‌ دولتها از گستردگی‌ و شدت‌ بی‌سابقه‌ای‌ برخوردار شود، آن‌ چنان‌ که‌ گاه‌ در روند مبارزه‌ با آن‌ جز به‌ قلع‌ و قمع‌ تروریستها و حامیان‌ آنها اندیشیده‌ نشده‌ است‌. موازین‌ بین‌المللی‌ حقوق بشر که‌ قید و بندهایی‌ اساسی‌ در گرداگرد حاکمیت‌ ملی‌ تنیده‌اند از یکسو دولت‌ را به‌ مبارزه‌ با اقدامات‌ تروریستی‌ مکلف‌ نموده‌، و از سوی‌ دیگر در فرآیند مبارزه‌ به‌ رعایت‌ استانداردهایی‌ ویژه‌ متعهد ساخته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Standards of Human Rights and Fight against Terrorism

نویسنده [English]

  • Seyed Ghasem Zamani
چکیده [English]

Enhanced attention to terrorism and to the effects of counter-terrorism measures on the enjoyment of human rights is currently driven of course, by the events of 11 September 2001 and the ensuring global war against terrorism. International standards of human rights recognize the duty of States to protect those living within their jurisdiction from terrorism. On the other hand, respect for human rights and fundamental freedoms is essential tools in the effort to combat terrorism.