دعوای‌ مستقیم‌ و رجوع‌ زیاندیده‌ به‌ بیمه‌گر

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

ظهور بیمه‌ تأثیر بسیاری‌ در حقوق مسؤولیت‌ مدنی‌ داشته‌ و قواعد آن‌ را تغییر داده‌ است‌. علاوه‌ بر تغییر قواعد ماهوی‌ مسؤولیت‌ مدنی‌، نظیر تحول‌ مبنا، اصول‌ و مفاهیم‌ آن‌، قواعد شکلی‌ مسؤولیت‌ مدنی‌، کیفیت‌ و کمیت‌ دعاوی‌ آن‌ نیز دگرگون‌ شده‌ است‌. یکی‌ از این‌ تأثیرات‌، وجود دعوای‌ خاصی‌ است‌ که‌ بر خلاف‌ اصل‌ نسبی‌ بودن‌ قرارداد، رابطه‌ای‌ مستقیم‌ میان‌ زیاندیده‌ و بیمه‌گر ترسیم‌ می‌کند. نظر به‌ تحول‌ آتی‌ حقوق مسؤولیت‌ مدنی‌ و بیمه‌ در ایران‌ ضرورت‌ آشنایی‌ با دعاوی‌ آن‌ در این‌ نوشتار، توضیحاتی‌ پیرامون‌ «دعوای‌ مستقیم‌ زیاندیده‌ علیه‌ بیمه‌گر» ارائه‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Direct Action and Injured Party Reference to Insurer

نویسنده [English]

  • Abdollah Khodabakhshi
چکیده [English]

The appearance of insurance has been effect upon law of civil liability and changed its rules. In addition to change of substantive rules of civil. liability, e.g. transformation of foundation, principles and its contexts, it changed procedural rules, quality and quantity of actions. One of this effects is the existence of especial action that, contrary to private principle of contract, draw direct relationship between injured party a possibility of direct reference to injure for recovery of damage. This article present, in view of future revolution of civil liability law and insurance in Iran necessity of awarness with insurance actions.