اصول‌ خدمات‌ بیمه‌ در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ و آثار حقوقی‌ الحاق ایران‌ به‌ آن

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

الحاق ایران‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ (WTO) امروزه‌ به‌ یک‌ ضرورت‌ انکارناپذیر تبدیل‌ شده‌ است‌. بخشی‌ از مقررات‌ این‌ سازمان‌ که‌ در واقع‌ مقررات‌ موافقتنامه‌ عمومی‌ تجارت‌ خدمات‌ (GATS) است‌؛ بیانگر اصول‌ و قواعد کلی‌ در مورد انواع‌ خدمات‌ بیمه‌ در عرصه‌ تجارت‌ بین‌المللی‌ است‌. اصل‌ رفتار ملی‌، اصل‌ دولت‌ کامله‌الوداد، اصل‌ دسترسی‌ به‌ بازار، اصل‌ شفافیت‌ و اصل‌ اجرای‌ منصفانه‌ مقررات‌ داخلی‌ از جمله‌ این‌ اصول‌ است‌.
 از آنجا که‌ این‌ اصول‌ با هدف‌ تحقق‌ آزادسازی‌ تجارت‌ خدمات‌ بیمه‌ تهیه‌ شده‌ است‌ کشور ما در مسیر الحاق به‌ این‌ سازمان‌ مکلف‌ است‌ مقررات‌ بیمه‌ خود را که‌ با اصول‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ مغایرت‌ دارد، حذف‌ یا اصلاح‌ نماید.
در این‌ مقاله‌ کوشیده‌ایم‌ تا پس‌ از بررسی‌ اصول‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ در خصوص‌ خدمات‌ بیمه‌، موارد مغایرت‌ قوانین‌ بیمه‌ ایران‌ با اصول‌ مزبور را برشمرده‌ و راهکارهای‌ مقتضی‌ را در اختیار قانونگذار بنهیم‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

WTO Principles on Insurance Services and the Legal Effects of Iran's Accession to It

نویسنده [English]

  • Mohsen Sadeghi
چکیده [English]

Today, Iran's accession to WTO has become an undeniable necessity. A part of WTO regulation i.e. regulations of General Agreement on Trade Services (GATS) provides for general principles on insurance services in international trade, such as principle of national treatment, principle of most-favored nation, principle of accession to market, principle of transparency and principle of equitable performance of domestic regulations. Since these principles have been provided for services liberalization and our country, Iran, should change or amend insurance regulations that contrastable with WTO principles. In this article, we want to survey WTO principles on insurance services regulations and Iranian contrastable regulations on insurance services and then suitable solutions.