لایحه‌ بیمه‌ تجاری‌ (1384/4/27)، تلاش‌ برای‌ رفع‌ ابهامات‌ موجود در قانون‌ بیمه

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سپری‌ شدن‌ قریب‌ به‌ هفتاد سال‌ از تصویب‌ اولین‌ قانون‌ بیمه‌ ایران‌ در سال‌ 1316 طبعاً نقایص‌ و ابهامات‌ آن‌ را روشن‌ نموده‌ است‌. با بهره‌گیری‌ از تجربه‌ گذشته‌ و استفاده‌ از دستاوردهای‌ نظامهای‌ حقوقی‌ پیشرفته‌، هیأت‌ دولت‌ لایحه‌ را تحت‌ عنوان‌ لایحه‌ بیمه‌ تجاری‌ به‌ منظور جایگزینی‌ قانون‌ فعلی‌ تقدیم‌ مجلس‌ نموده‌ است‌. در این‌ مقاله‌، با مقایسه‌ بخشی‌ از مهمترین‌ مقررات‌ عمومی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در لایحه‌ بیمه‌ تجاری‌ با قانون‌ فعلی‌ بیمه‌ و نیز قانون‌ بیمه‌ فرانسه‌، نقاط‌ ضعف‌ و قدرت‌ لایحه‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bill of Commercial Insurance: an Effort for Removing of Ambiguities in the Iranian Insurance Code

نویسنده [English]

  • Mansoor Amini
چکیده [English]

The Iranian Insurance Code has beed enacted 70 years ago. Harmonisation of the code with recent developments is an important function of the parliament. The bill of commercial Insurance which reffered to Islamic consulative Assembly in 27 Tir 1384, has tried to modify the Iranian Insurance Code. The present article examines the bill and its comparsion with the Iranian and French commercial codes.