رأی‌ پرونده‌ موسوم‌ به‌ هموفیلی‌ها: نگاهی‌ نو به‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ دولت‌ در رویه‌ قضایی‌ ایران‌

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری


عنوان مقاله [English]

Judgment of the Iranian Court in Hemopilian Case: A Modern Approach to Civil Liability of the Government in the Iranian Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Jamal Seifi