دادگستری اروپا (یوروجاست‌)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری


عنوان مقاله [English]

The European Union's Judicial Cooperation Unit (Eurojust)

نویسنده [English]

 • Ali Khaleghi
 • Coninsx, M., "Eurojust and EU judicial cooperation in the fight against terrorism" , in Legal instruments in the fight against international terrorism, A transatlantic dialogue, Edited by C. Fijnaut, J. Wouters and F. Naert, Leiden and Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, p. 181.
 •  
 • De Baynast, Olivier, "Eurojust, une derniére chance pour la coopération judiciaire en Europe?", Revuepénitentiaire et de droit pénal, 2002, p. 118.
 • De Baynast, Olivier, "Eurojust, une avancée décisive", Europe Magazine, 2002, p.90.
 • Krivel, Elaine, "The evolution of Eurojust", available at: www.iap.nl.com/eurojust.htm.
 • Mangenot, Michel, "Un organe judiciaire pour l’Union européenne: Eurojust (1999-2004)", Eipascope, 2005, no 1, p. 27. Disponible sur: www.eipa.nl.
 • Pradel, Jean et Corsten, Geert, Droit pénal européen,Paris,  Dalloz, 2e éd., 2002.
 • Soulier, G., "Le Traité d Amsterdam et la coopération policiére et judiciaire en matiére pénal", Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1998, p. 237.
 • Journal official de l’Union européenne, le 06.03.2002.
 • Journal official de l’union européenne, le 16.12.2004.
 • www.eurojust.eu.int.
 • www.europa.eu.int.