بلژیک‌ و پایان‌ ده‌ سال‌ رؤیای‌ صلاحیت‌ جهانی‌ در جرائم‌ بین‌المللی‌

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

 به‌ منظور به‌ کیفر رساندن‌ مرتکبان‌ مهمترین‌ جرائم‌ بین‌المللی‌ که‌ ارتکاب‌ آنها در هر نقطه‌ از جهان‌ احساسات‌ انسان‌ها را جریحه‌دار می‌سازد، کشور بلژیک‌ در سال‌های‌ 1993 و 1999 و اقدام‌ به‌ تصویب‌ قوانینی‌ نمود که‌ آن‌ کشور را در صف‌ مقدم‌ مبارزه‌ دادگاه‌های‌ داخلی‌ با این‌ جرائم‌ قرار داد. بررسی‌ مختصر این‌ قوانین‌ و فراز و نشیب‌های‌ فراروی‌ آن‌ در مرحله‌ عمل‌ و به‌ ویژه‌ به‌ دنبال‌ رأی‌ سال‌ 2002 دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ علیه‌ این‌ کشور، و در نهایت‌ سرنوشت‌ قوانین‌ مزبور در سال‌ 2003 موضوع‌ مقاله‌ حاضر را تشکیل‌ می‌دهد تا نشان‌ داده‌ شود که‌ چگونه‌ ده‌ سال‌ رؤیای‌ شیرین‌ بلژیک‌ در اعمال‌ صلاحیت‌ جهانی‌ نسبت‌ به‌ این‌ جرائم‌ به‌ یأس‌ مبدل‌ شد و کارنامه‌ موفقی‌ از اجرای‌ این‌ قوانین‌ بر جای‌ نماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Belgium and the End of a Ten Years Dream of Universal Jurisdiction over International Crimes

نویسنده [English]

  • Ali Khaleghi
چکیده [English]

In 1993 and 1999 Belgium has recognised its universal jurisdiction over international crimes in order to prosecute the offenders in its tribunals. Facing with the problems arising from application of its absolute universal jurisdiction, Belgium has revised its legislation and limited and then omitted this large jurisdiction. The present article examines these laws and the its problems.