کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

2 قاضی دادگستری

چکیده

برای‌ فقط‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ در تمام‌ نظام‌های‌ حقوقی‌ تدابیری‌ اندیشیده‌ شده‌ است‌ تا مقررات‌ مادون‌ (قوانین‌ عادی‌) بر احکام‌ آن‌ تفوق نیابند. در برخی‌ از نظام‌ها، نهاد مستقلی‌ نظیر شورای‌ قانون‌ اساسی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ تا عهده‌دار تطبیق‌ این‌ مقررات‌ با قانون‌ اساسی‌ باشد. کنترل‌ قضائی‌ و دخالت‌ قضات‌ نیز روش‌ دیگری‌ است‌ که‌ مخالفت‌ و موافقت‌ نظام‌های‌ حقوقی‌ را برانگیخته‌.
 در حقوق ایران‌ عده‌ای‌ با پیش‌بینی‌ شورای‌ نگهبان‌، دخالت‌ قضات‌ را نفی‌ می‌کنند در حالی‌ که‌ دقت‌ بیشتر، ضرورت‌ دخالت‌ قاضی‌ را برای‌ انتخاب‌ قانون‌ برتر و حاکم‌ بر سرنوشت‌ دعوی‌، نشان‌ می‌دهد. در این‌ نوشتار، سعی‌ بر بررسی‌ اصول‌ کنترل‌ قضائی‌ در حقوق تطبیقی‌ و حقوق ایران‌ می‌باشد و صلاحیت‌ قضات‌ را در این‌ زمینه‌ مورد حمایت‌ قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intervention of Judges for Controlling of Laws in Comparing to the Constitution (Comparative Law & Iran)

نویسندگان [English]

  • Abdollah Khodabakhshi Shalamzari 1
  • Nayyereh Abedinzadeh Shahri 2
چکیده [English]

Intervention of Judges for controlling of laws in comparing to constitution differ from country to other country. "Political control" and "Judicial review" are two method for this aim. In Iran, forecast of "shuraye neghahban", according to one opinion, forbid Judges from controlling of law and declaring of contradiction to constitution. In contrast with the opinion, we support the view that foresee rights and obligations of judges for this control.