اجرای‌ ملی‌ موازین‌ حقوق بین‌الملل‌ و نقش‌ دادگاه‌ ایرانی‌

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

پژوهشگر و مدرس حقوق بین‌الملل

چکیده

در این‌ نوشتار به‌ بررسی‌ این‌ پرسش‌ اصلی‌ پرداخته‌ می‌شود که‌ آیا دادگاه‌های‌ ایرانی‌ مکلف‌اند در انجام‌ وظایف‌ خود یعنی‌ تحقیق‌، تعقیب‌، رسیدگی‌ و صدور حکم‌ و اجرای‌ آن‌، طبق‌ موازین‌ حقوق بین‌الملل‌ عمل‌ نمایند یا تکلیف‌ قاضی‌ و دادگاه‌ ایرانی‌ صرفاً استناد به‌ منابع‌ موضوعه‌ و ملی‌ است‌؟ حداقل‌ پاسخی‌ که‌ این‌ مقاله‌ با تکیه‌ بر رأی‌ یکی‌ از شعب‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ تهران‌ ارائه‌ خواهد کرد این‌ است‌ که‌ تکلیف‌ مذکور برای‌ دادگاه‌ ایرانی‌ در خصوص‌ تعهدات‌ کشور بر اساس‌ معاهدات‌ لازم‌الاجراء و حتی‌ عرف‌ بین‌المللی‌، مسلم‌ بوده‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ لازم‌ است‌ تمهیداتی‌ اتخاذ گردد تا ایفای‌ آن‌ تکلیف‌ تسهیل‌ گردد و نقش‌ قضات‌ و دادگاه‌های‌ ایرانی‌ در ساخت‌ و پرداخت‌ موازین‌ حقوقی‌ بین‌المللی‌ تقویت‌ شود. حقوق داخلی‌ در این‌ خصوص‌ به‌ حد لازم‌ شکوفا نشده‌ است‌ و این‌ ناسازگاری‌ یا نقص‌ حقوق داخلی‌ که‌ سبب‌ شده‌ استناد قضات‌ به‌ فقدان‌ تکلیف‌ یا مبنای‌ صریح‌ قانونی‌، ظاهری‌ موجه‌ یابد، موجب‌ مسؤولیت‌ بین‌المللی‌ کشور خواهد شد و لازم‌ است‌ اقدامات‌ مساعد در این‌ خصوص‌ توسط‌ نهادهای‌ ابتکارساز قانون‌ به‌ عمل‌ آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National Implementation of International Law and the Role of Iranian Courts

نویسنده [English]

  • Nader Saed
چکیده [English]

The main issue discussed this article is the role of Iranian Judiciary in implementation of international conventional and customary obligations. The argues that the Iranian judiciary and its judges ought act their legal duty i.e.: settlement of disputes and punishment of unlawful behaviors within law framework, based on both domestic and international laws. However, the Iranian legal system has not completely developed in this aspect. In spite of art. 9 of Iranian Civil Code on acceptance legally binding force of treaties ratified by Iranian parliament, the status of international customary obligations of the state and their implementation by the courts is not clear. The author in particular in the light of responsibility, believes that implementation of international legally binding obligations in internal courts, is an established rule in the contemporary international law. Therefore, the Iranian legal system shall be developed in this case. The new Jurisprudence of a Tehran Public Court on obligatory status of implementation of the United Nations Charter and the relevant Security Council Resolutions for the Iranian courts has a legal consequence of its acceptance in the parliament, is the main focus here.