ضرورت‌ تسّری‌ مجازات‌ مرتشی‌ به‌ بخش‌های‌ غیردولتی‌ در حقوق کیفری‌ ایران‌

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

رئیس پژوهشکده حقوق شهر دانش

چکیده

حصر مجازات‌ مرتشی‌ به‌ مستخدمین‌ و مأمورین‌ دولتی‌ در قوانین‌ جزایی‌، باعث‌ شده‌ است‌ که‌ کارکنان‌ بخش‌های‌ غیردولتی‌ و خصوصی‌ به‌ عنوان‌ مرتشی‌ قابل‌ تعقیب‌ در مراجع‌ جزایی‌ قلمداد نگردند. با توجه‌ به‌ نوع‌ وظایف‌ محوله‌ به‌ این‌ بخش‌ها و نقش‌ آنها در اقتصاد جامعه‌ اصلاح‌ قوانین‌ جزایی‌ از این‌ حیث‌ ضروری‌ به‌ نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity of Extending the Punishment of bribe to Non-Governmental Sector in the Iran's Criminal Code

نویسنده [English]

  • Vahid Eshtiagh
چکیده [English]

In many countries it has been considered bribery for anyone to give or receive anything of value or any valuable service or promise with the intent to influence any person in the discharge of a legal duty. However in the Iranian Criminal System it isn't considered as a criminal conduct for persons other than public servants to recieve bribery.