ورشکستگی به تقلب

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزائی است که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است ولی مجازت آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌‌دهد. مصادیق توسل تاجر به تقلب در ماده 549 قانون تجارت پیش‌بینی شده است و در واقع از حیث عنصر مادی جرم قانون مجازات از قانون تجارت تبعیت کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bankruptcy Fraud

نویسنده [English]

  • Mansoor Rahmdel
چکیده [English]

Bankruptcy Fraud is one of the crimes which has been referred to it in Commercial Code but it's punishment has been determined in the Penal Code. A Fraud Bankrupt is a merchant who is not in fact Bankrupt but pretends to Bankruptcy by using fraud. The forms of using fraud have been calculated in section 549 of the Commercial Code. So, we can say that the Penal Code has followed the Trade Code from the point view of the Actus Reus.