کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ به‌ لحاظ‌ خلاقیت‌ مرتکب‌ آن‌ و سهولت‌ و کثرت‌ ارتکابش‌، مهمترین‌ و شایع‌ترین‌ جرم‌ اقتصادی‌ فضای‌ مجازی‌ رایانه‌ و اینترنت‌ محسوب‌ می‌شود. هر چند به‌ ظاهر در ارتکاب‌ این‌ جرم‌، رایانه‌ در حد وسیله‌ جرم‌ ظاهر می‌شود اما رایانه‌ و اینترنت‌ کلاهبرداری‌ را توأم‌ با کیفیات‌ و شرایط‌ غیرقابل‌ انکاری‌ می‌کنند که‌ قانونگذاران‌ ناگزیر به‌ شناسایی‌ جرم‌ جدید در کنار کلاهبرداری‌ سنتی‌ هستند. کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ چون‌ در دنیای‌ جدید به‌ نام‌ دنیای‌ مجازی‌ رایانه‌ و اینترنت‌ (فضای‌ سایبر) با امکانات‌ بی‌شماری‌ تحقق‌ می‌یابد فقط‌ علیه‌ انسان‌ نیست‌ و بلکه‌ غالباً علیه‌ سیستم‌ رایانه‌ای‌ و نرم‌ افزارهای‌ آن‌ است‌ و بنابراین‌ شرط‌ فریب‌ قربانی‌ در آن‌ تا مرز حذف‌ شدن‌ تضعیف‌ می‌شود. موضوع‌ جرم‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ نیز فراتر از مال‌ یا وسیله‌ تحصیل‌ مال‌ است‌ و شامل‌ خدمات‌ و امتیازات‌ مالی‌ و حتی‌ داده‌های‌ رایانه‌ای‌ دارای‌ ارزش‌ مالی‌ نیز می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Computer Fraud

نویسنده [English]

  • Hasan álipour
چکیده [English]

Once computers became common in today's society, criminals began to employ them to commit a variety of offenses. The phrase "computer fraud" is used to describe stealing money or property by means of a computer: that is, using a computer to obtain dishonestly, property or credit or services or evade dishonestly some dept or liability.