جهانی‌ امن‌تر: مسؤولیت‌ مشترک‌ ما (گزارش‌ هیأت‌ عالی‌رتبه دبیرکل‌ در خصوص‌ تهدیدات‌، چالش‌ها و تغییرها (دسامبر 2004))

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل


عنوان مقاله [English]

A More Secure World: Our Shared Responsibility (The report of the High-Level UN Panel on Threats, Challenges and Change)

نویسنده [English]

  • Amir Saed Vakil