تأملی‌ بر دعاوی‌ ایران‌ در دیوان‌ دادگستری‌ بین‌المللی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وکیل دادگستری

چکیده

طی‌ حیات‌ قضائی‌ دیوان‌ دادگستری‌ بین‌المللی‌، دولت‌ ایران‌ دو بار به‌ عنوان‌ خوانده‌ طرف‌ دعاوی‌ دولت‌های‌ انگلستان‌ و امریکا در دیوان‌ قرار گرفته‌ و در دو پرونده‌ به‌ اقامه‌ دعوی‌ علیه‌ امریکا مبادرت‌ ورزیده‌ است‌. زاویه‌ نگاه‌ ایران‌ به‌ دیوان‌ دادگستری‌ بین‌المللی‌ در این‌ دعاوی‌ قابل‌ تأمل‌ و بررسی‌ می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on the Iranian Claims in the International Court of Justice

نویسنده [English]

  • Seyed Jamal Seifi
چکیده [English]

During its judicial functions, the International Court of Justice has tried four cases in which the Government of Iran has been involved. In two cases against the United States, the Iranian Government has been applicant and it has been respondent in the rest. The Iranian approach to International Court of Justice deserves to be examined.