چالش‌های‌ مسؤولیت‌ کیفری‌ دولت‌ از منظر کمیسیون‌ حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کمیسیون‌ حقوق بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد با مطرح‌ ساختن‌ موضوع‌ «جرم‌ بین‌المللی‌ دولت‌» در پیش‌نویس‌ کنوانسیون‌ مسؤولیت‌ دولت‌ها در سال‌ 1976، مدعی‌ آن‌ شد که‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ به‌ سلسله‌ مراتبی‌ استوار میان‌ تعهدات‌ بین‌المللی‌ و به‌ تبع‌ آن‌ تمایزی‌ آشکار میان‌ نظام‌های‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ و کیفری‌ دولت‌ها در حقوق بین‌الملل‌ دست‌ یافته‌ است‌. تحولات‌ بعدی‌ و در نهایت‌ حذفِ ایده‌ اخیر از طرح‌ پیش‌نویس‌ کمیسیون‌ در سال‌ 2000 حکایت‌ از آن‌ دارد که‌ تا تثبیت‌ نظام‌ مسؤولیت‌ کیفری‌ دولت‌ها در حقوق بین‌الملل‌ راه‌ نسبتاً درازی‌ در پیش‌ روست‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of State Criminal Responsibility in View of International Law Commission

نویسنده [English]

  • Mohsen Abdollahi