صلاحیت‌ بین‌المللی‌ و شناسایی‌ و اجرای‌ احکام‌ خارجی‌ در دعاوی‌ مالکیت‌های‌ فکری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

بسیاری‌ از قراردادها و شبه‌جرم‌های‌ راجع‌ به‌ حقوق مالکیت‌های‌ فکری‌ به‌ لحاظ‌ دخالت‌ عنصری‌ خارجی‌ جنبه‌ای‌ فراملی‌ دارند. در دعاوی‌ ناشی‌ از قراردادها و شبه‌جرم‌های‌ این‌چنینی‌ از یک‌ سو تشخیص‌ مرجع‌ یا مراجع‌ صالح‌ رسیدگی‌ به‌ دعوی‌ امری‌ پیچیده‌ و فنی‌ است‌ و از سوی‌ دیگر شناسایی‌ و اجرای‌ آرای‌ صادره‌ در مراجع‌ ملی‌ که‌ عموماً متفاوت‌ از مرجع‌ صادرکننده‌ رأی‌ می‌باشند مشکلات‌ زیادی‌ را دامن‌ زده‌ است‌. اینکه‌ کنوانسیون‌های‌ بین‌المللی‌ چگونه‌ موفق‌ گشته‌اند با هماهنگ‌ ساختن‌ نظام‌های‌ ملی‌ حقوق مالکیت‌های‌ فکری‌ را پشتوانه‌ای‌ مناسب‌ و مؤثر بخشند محور بحث‌ این‌ مقاله‌ است‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in International Property Cases

نویسندگان [English]

  • Marieke Germa Tonny Driessen
  • Trans. by Bagher Ansari
چکیده [English]

Due to presence of a foreign element, many contracts and torts relating to intellectual property law have an extra-national character. As a result, it's difficult to determine the judicial authority trying the cases in this matter. Morever, the recognition and enforcement of foreign judgments have often posed many problemes. This article tends to show that how the international conventions brought an efficient protection to intellectual property law by harmonizing the national law systemes.