پلیس‌ اروپا (یوروپُل‌)

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل دادگستری


عنوان مقاله [English]

European Police Office (Europol)

نویسنده [English]

  • Ali Khaleghi