قانون‌ تجارت‌ ایران‌ و ضرورت‌ بازنگری‌ در آن‌

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

چکیده

روابط‌ بازرگانی‌ با چنان‌ سرعتی‌ تغییر و تحول‌ می‌یابد که‌ گاه‌ همگامی‌ قوانین‌ تجاری‌ با ضرورتهای‌ ناشی‌ از آن‌ قدری‌ دشوار می‌نماید. هر چند برخی‌ کشورها برای‌ تسهیل‌، تسریع‌ و امنیت‌ روابط‌ بازرگانی‌ در فرصت‌ زمانی‌ معقول‌ به‌ اصلاح‌ و بازبینی‌ قوانین‌ قدیمی‌ خود مبادرت‌ ورزیده‌اند، ولی‌ مقنن‌ ایرانی‌ در رفع‌ ابهام‌ و روزآمد کردن‌ قوانین‌ تجاری‌ ایران‌ از روند تحولات‌ بازرگانی‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ بسیار عقب‌ مانده‌ است‌. در این‌ مقاله‌ ضمن‌ بذل‌ توجه‌ به‌ تحولات‌ قوانین‌ تجاری‌ سایر کشورها، به‌ اجمال‌ نشان‌ داده‌ شده‌ که‌ نمایان‌ ساختن‌ نقاط‌ مبهم‌ و خلاءهای‌ قانون‌ تجارت‌ ایران‌ با مطالعه‌ای‌ دقیق‌ و مفصل‌ تا چه‌ حد ضروری‌ و اساسی‌ است‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Commercial Code of Iran and Necessity of its Amendment

نویسنده [English]

  • Research Group of Private Law
چکیده [English]

Commercial intercourses have been changed and transformed so rapidly, which trade laws and regulations can hardly be compared with its necessities. Many countries, although, in reasonable time amended their previous commercial laws for facilitating, acceleration and security of trade relations, but Iranin legislature has been very late and slow in transparaencing and up to dating the commercial code of the country. Iran is deferred from national and international commercial developments, consequently. In this article, while considering developments of commercial codes of some countries, it has been established by emphasizing on some special issues, that making apparent of ambiguous points and gaps in the Iran's commercial laws are significant which should be made through exact and detailed studies. Perhaps then it will be possible some amendments in Iran's commercial law.