توسعه‌‌ مسؤولیت‌ بین‌المللی‌ در پرتو حقوق بین‌الملل‌ محیط‌ زیست

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

چکیده

یکی‌ از اسباب‌ توسعه‌ قواعد حقوقی‌ مقابله‌ با تهدیدهایی‌ است‌ که‌ سلامت‌ محیط‌ زیست‌ و در نتیجه‌ حیات‌ انسان‌ را به‌ مخاطره‌ می‌افکند. حقوق بین‌الملل‌ محیط‌ زیست‌ با اینکه‌ چند صباحی‌ از عمر آن‌ نمی‌گذرد و شاخه‌ای‌ جوان‌ از حقوق بین‌الملل‌ محسوب‌ می‌شود ولی‌ توانسته‌ است‌ بسیاری‌ از بخشهای‌ نظام‌ حقوقی‌ بین‌المللی‌ (مثل‌ حقوق بشر و حقوق بین‌الملل‌ اقتصادی‌) را با تلاطمی‌ جدی‌ مواجه‌ سازد. به‌ نظر می‌رسد حقوق بین‌الملل‌ محیط‌ زیست‌ سهمی‌ بسزا در بسط‌ و گسترش‌ حقوق مسؤولیت‌ بین‌المللی‌ داشته‌ است‌. مطرح‌ شدن‌ بحثهایی‌ چون‌ مسؤولیت‌ عینی‌ و مسؤولیت‌ ناشی‌ از اعمال‌ منع‌ نشده‌ در حقوق بین‌الملل‌، تا حدی‌ حاصل‌ تأثیر حقوق بین‌الملل‌ محیط‌ زیست‌ بر نظام‌ مسؤولیت‌ بین‌المللی‌ بوده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of International Responsibility in Shadow of International Environment Law

نویسنده [English]

  • Seyed Ghasem Zamani
چکیده [English]

One of the causes of development for legal rules is confronting with hazardous which endanger safety of human environment and consequently its life. International environment law although has a very short time old, and constitute as a young branch of International Law, but it has been able confronting to serious challenges of many branches of international legal system such as Human Rights and International Economic Law. International Environment Law, it appears, has had an essential role in developing the Law of international responsibility. Propourding titles i.e. objective liability, liability arising out of non-prohibited acts in international law and etc., have been to some extent stemming from traces of International Environment Law on the system of international responsibility.