تأمّلاتی‌ در باب‌ جایگاه‌ قانونی‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌و مرتبه‌ مصوبات‌ آن

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

چکیده

پیرامون‌ پیش‌بینی‌ ضرورت‌ ایجاد شورای‌ عالی‌ اداری‌ در تبصره‌ 31 قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ (مصوب‌ 1373) و تأیید مصوبات‌ آن‌ توسط‌ رئیس‌ جمهور، همواره‌ دو پرسش‌ مهم‌ مطرح‌ بوده‌ و هست‌، و آن‌ اینکه‌ جایگاه‌ قانونی‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ چگونه‌ است‌ و از چه‌ صلابتی‌ برخوردار است‌ و دیگر اینکه‌ مصوبات‌ شورا در سلسله‌ مراتب‌ حقوقی‌ چه‌ شأن‌ و مرتبه‌ای‌ دارد و به‌ ویژه‌ آیا تاب‌ معارضه‌ با قوانین‌ مصوب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ را واجد است‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on Legal Place of the Supreme Administrative Council and Hierarchy its Sanctiond Regulations.

نویسنده [English]

  • Mohammad Sharif
چکیده [English]

About insert of establishment of the supreme administrative council in paragraph 31 of the second program code for development (1994) and confirmation its sanctioned regulations by President of Iran, it was been propounded some importants questions: What is legal place of the supreme administrative council? Do approved regulations of the council can derogate approvals of the Parliament of Iran? and...