شروط‌ تحمیلی‌ از دیدگاه‌ قواعد عمومی‌ قراردادها‌

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

چکیده

هیچ‌ نظامی‌ حقوقی‌ نمی‌تواند صرفاً به‌ اتکای‌ اصل‌ آزادی‌ قراردادها به‌ تحقق‌ عدالت‌ در روابط‌ قراردادی‌ امید بندد. جلب‌ منفعت‌ و دفع‌ ضرر بسیاری‌ از افراد را وسوسه‌ می‌کند تا به‌ لحاظ‌ موقعیت‌ برتر خویش‌ شرایط‌ خود را به‌ طرف‌ قرارداد بقبولانند و به‌ واقع‌ تحمیل‌ کنند. دخالت‌ قانونگذار فرانسوی‌ و جامعه‌ اروپا در چنین‌ روابط‌ نامتوازن‌ و ناعادلانه‌ موضوع‌ اصلی‌ این‌ مقاله‌ را تشکیل‌ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abusive Clauses in General Rules of Contracts

نویسنده [English]

  • Abbas Karimi
چکیده [English]

No legal system can rely on realization of equity in contractual relations, solely by resorting to principle of Freedom of Contract. Many persons may impose their conditions to another party (or parties) of the contract. Interfering of French and European Community authorities is such injustice relations have been discussed in this article.