تعامل‌ میان‌ حقوق و سیاست‌ بین‌الملل

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

چکیده

در مورد رابطه‌ میان‌ حقوق و سیاست‌ بین‌الملل‌ نمی‌توان‌ تأثیر هر یک‌ بر دیگری‌ را انکار کرد. در واقع‌ از یک‌ طرف‌ هیچ‌ کس‌ را یارای‌ آن‌ نیست‌ که‌ بر استقرار حقوق بین‌الملل‌ بر تارک‌ نظام‌ بین‌المللی‌ چشم‌ دوزد و جامعه‌ بین‌المللی‌ را به‌ مدینه‌ای‌ فاضله‌، و عاری‌ از هر ظلم‌ و بی‌عدالتی‌ تشبیه‌ کند؛ و از طرف‌ دیگر نمی‌توان‌ روابط‌ بین‌المللی‌ را اسیر محض‌ قدرت‌ پنداشت‌ و حقوق بین‌الملل‌ را به‌ هیچ‌ انگاشت‌. مقاله‌ تعامل‌ میان‌ حقوق و سیاست‌ بین‌الملل‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در چه‌ شرایط‌ و چه‌ حوزه‌ هایی‌ سیاست‌ در مقابل‌ حقوق بین‌الملل‌ سر تعظیم‌ فرو آورده‌، و در چه‌ مواردی‌ حقوق بین‌الملل‌ در چنگال‌ سیاست‌ دست‌ و پا می‌زند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Law and Politics

نویسندگان [English]

  • Werner Levi (Prof)
  • Translated by Research Group of Public & International Law
چکیده [English]

In relationship between international law and politics, no one can deny their corresponding traces on all together. In fact we should not be dazzled to settlement of international law in international system and assimilate international society as an utopian community which is lack of any oppression and injustice. On the other hand anyone can't regard international relations in limit of power, and considering international law as a trifle. This article has discussed the inter-relationship between international law and politics in different contextes.