حدود قانونی‌ آزادی‌ رسانه‌ها در زمان‌ جنگ‌: ایالات‌ متحد آمریکا

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

چکیده

چالش‌ بین‌ آزادی‌ بیان‌ و حفظ‌ امنیت‌ ملی‌ مسأله‌ای‌ مهم‌ و مجادله‌ برانگیز در اکثر کشورهاست‌. بسیاری‌ از کشورها و از جمله‌ ایالات‌ متحد آمریکا به‌ ویژه‌ به‌ دلایل‌ امنیتی‌ و نظامی‌ در زمان‌ جنگ‌، آزادی‌ خبرنگاران‌ را برای‌ حضور در صحنه‌های‌ جنگ‌ و گزارش‌ وقایع‌ به‌ عموم‌ محدود می‌کنند. آمریکا در جنگ‌ ویتنام‌، حمله‌ به‌ گرانادا، پاناما، جنگ‌ دوم‌ خلیج‌ فارس‌، حمله‌ به‌ هائیتی‌، و نیز تهاجم‌ اخیر به‌ افغانستان‌ به‌ سانسور وسیع‌ مطبوعات‌ مبادرت‌ ورزید. جایگاه‌ قانونی‌ این‌ اقدام‌ و چالشهای‌ عملی‌ آن‌ در برابر اصول‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ هر نوع‌ محدودیت‌ آزادی‌ بیان‌ و مطبوعات‌ را ممنوع‌ می‌سازد، محور بحث‌ این‌ مقاله‌ را تشکیل‌ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Limits of Liberty of Press in USA during of War

نویسنده [English]

  • Vahid Eshtiagh
چکیده [English]

Many countries and inter alia, USA because of security and military reasons have limited freedom of reporters for attendance in region of armed conflicts and reportion of facts to people in time of war. USA has applied widespread censorship against press in the Vietnam War, aggression to Gerenada and Panama, Second War of Persian Gulf, attach to Haitti and also recent rushing to Afghanistan. In this article it has been discussed that how censorship of press has acquired legal authority and confronted with what practical challenges.